mA bicskei pedofilvédő ügye megmutatta, hogy az állam és egyház összefonódása hogyan vezet a gyerekek kiszolgáltatott helyzetével visszaélő, majd testi-szellemi épségüket veszélyeztető, emberi méltóságukat megsértő bűnöző felmentéséhez. A magát gyerekvédőnek beállító kormány sokadjára enged egyházi vezetők nyomásának vagy huny szemet súlyos visszaélések felett.
Hiába talált Perintfalvi Rita katolikus teológus több tucat áldozatot, akiket katolikus papok molesztáltak, a kormány elutasította az átfogó vizsgálat lehetőségét is.
Hiába nevezett ki Tatabányán az egyházmegye az erkölcsi bizonyítvány elkérése nélkül olyan hitoktatót állami iskolába, aki korábban a saját gyereke megerőszakolásáért ült börtönben, majd ezek után két gyereket is molesztált, senkit nem vontak felelősségre.
Hiába akart panaszt tenni Pető Attila az őt ért molesztálás miatt, az egyház az “isteni jog védelmében” zaklatásért feljelentette őt, majd a bíróság el is ítélte ezért.

Egyértelmű, hogy Magyarországon a kormány politikai legitimációt és a hívek pártpolitikai befolyásolását várja el az egyházaktól, cserébe pedig előjogokat, javakat és jogi mentességet biztosít számukra. Ez a helyzet tarthatatlan, hívőknek és nem hívőknek egyaránt elfogadhatatlan.

Éppen ezért követeljük, hogy a kormány térjen vissza az alkotmányos szekuláris alapokhoz! 

Követelések

 

  1. Átfogó, független vizsgálatot az egyházakon belüli szexuális visszaélésekkel kapcsolatban!
  2. Aki gyermek elleni szexuális bűncselekményt követ el, azt egész életére el kell tiltani minden olyan tevékenységtől, amelyben fiatalkorúakkal foglalkozhat. Ez alól nem lehetnek kivételek az egyházi személyek sem!
  3. Aki gyermek elleni szexuális bűncselekményről tudomást szerez, és nem tesz az ügyben feljelentést, 3 év szabadságvesztéssel legyen büntethető. Ez alól nem lehetnek kivételek azok sem, akiket a tevékenységük során titoktartási kötelezettség terhel, meg kell találni a módját a gyerekek elleni szexuális erőszak jelentésének akkor is, ha arról gyónás keretében lett tudomás szerezve!
  4. Vonják meg a közfeladatot ellátó személyi státuszt az egyházi személyektől!
  5. Vonják felelősségre a Székesfehérvári Egyházmegye pedofil hitoktatót kinevező vezetését!
  6. A hitoktatók erkölcsi bizonyítványát is ellenőrizze a tankerület!
  7. Az állam ne támogasson hitéleti tevékenységet. Az egyházak kizárólag más szervezetekkel megegyező feltételek mellett kaphassanak támogatást nonprofit feladatok ellátására!
  8. Minden településen legyen elérhető szekuláris iskola, és az egyházi fenntartású oktatási intézmények ne kapjanak magasabb állami támogatást!
  9. Minden gyereknek biztosítsák az ENSZ Gyermekjogi Egyezményébe foglalt világnézeti szabadságot!

 

en_USEnglish